Çatı yapılarında üzeri örtülmüş membranlara genellikle balastlı veya korunan çatılar denir. Balast, yeşil çatı için temel oluşturan beton plakalar, çakıllar veya toprak olabilir.

Korunmuş çatılarla membran, iklim, sıcaklık dalgalanmaları, yırtılmalar, delinmeler ve diğer mekanik hasarlardan kaynaklanan doğrudan strese karşı korunur.

Hem yeni yapılar hem de yenileme için Balastlı, yeşil ve çim çatılar için kullanılan membranlar hem yeni yapı hem de yenileme projeleri için uygundur. Mükemmel kalite ve uzun ömür sunarlar.

Doğal çevre Korunan çatılar, açık alan, rekreasyon alanı veya çatı bahçesi olarak kullanılabilir. Bu çözümler, estetik açılardan büyük bir özgürlük sunar, çakıl taşları veya bitkiler kullanarak doğal çevreye katkıda bulunurlar ve daha iyi akustik sağlarlar. Balastın ağırlığı, yük taşıyıcı yapının bu amaç için tasarlanmasını gerektirir.

Korunmalı çatılarla membranın konumlandırılması söz konusu olduğunda birkaç seçenek vardır:

olduğunda birkaç seçenek vardır:

  • Protan Ters Çatı Kaplama Sistemi
  • Protan Çift Çatı Kaplama Sistemi
  • Protan Normal Çatı Kaplama Sistemi

BİR AMAÇTAN DAHA FAZLASI

Balastlı çatı sistemleri örneğin yürümek için ya da çatı bahçesi olarak zeminden faydalanmayı mümkün kılmaktadır.
Çatının, altta buhar kontrol katmanı olan yük taşıyan yapı üzerine kurulmasını, izolasyon, Protan membran ve ardından üste balast yapılması izler. Balast genellikle çakıl taşları veya döşeme plakalarıdır. İstenilen meyil gereksinimleri taşıyıcı katman veya membran altındaki izolasyona dahil edilebilir.

Balast tipi opsiyonlar Döşeme plakalı normal balastlı bir çatı, eğlence/dinlence kullanım ile ilgili teraslı alanlar veya sık servis erişimi gibi ayak trafiğinin beklendiği durumlar için uygundur. Bu tip çatılar hem ağır yük taşıyan beton yapılar hem de çelikten yapılmış hafif yük taşıyan yapılar için kullanılır. Birleşim ilkesi her iki çözüm için de aynıdır. Örneğin, hafif yapı, depolar ve benzerleri için en uygun olabilecekken, ağır yapı, yüksek nem muhtevasına sahip tesisler için de uygun olabilir. Çakıl taşları, ayak trafiğinin yalnızca minimum bakım ve muayene erişimi ile sınırlı olduğu balast olarak kullanılabilir.

Membranın üstünde yüksek sıkıştırma mukavemeti ve düşük su emişi olan yalıtım kullanılır. Bu konstrüksiyonlarla, yalıtım levhalarını dil ve oluk kullanarak döşemenizi veya Isı köprüsünü ve yabancı cisimlerin izolasyon katmanına ve ardından membrana nüfuz etmesini en aza indirgemek için iki kademeli katmana yerleştirmenizi öneririz. Bir ayırma tabakası, koruma için balasttan önce izolasyonun üzerine yerleştirilir. İzolasyon ve membran arasındaki teması önlemek için çökme bariyerleri kullanılır. Yalıtım panoları, rüzgar kuvvetlerine ve herhangi bir kabarmaya dayanacak şekilde balastlanmalıdır.
İstenilen eğim membran altındaki izolasyona dahil edilebildiğinden, yük taşıyan yapı düz bir şekilde monte edilebilir.

Kök direnci:

Protan G ve GG, FLL testine (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) göre kök dirençlidir ve kök bariyerleri gibi ekstra koruma gerektirmez.

2018 © Copyright AR4 ENERJİ İNŞAAT A.Ş.