• PROTAN GENİŞ YEŞİL ÇATILAR

    Büyüme ortamının ince katmanı

Geniş yeşil çatılar, ince bir toprak katıyla veya büyüyen ortam hasırları ile kaplıdır; bunlar tipik olarak etli yapraklı bitkiler ve yosun türleri ile bitkilendirilir.

Geniş bir yeşil çatıda kullanılan en yaygın bitki türü sedum, (dam koruğu)’dur. Bu nedenle yeşil çatıya genellikle sedum çatı da denir.

Az bakım

Geniş yeşil çatılar genellikle az bakım gerektirir ve uygulamalar açısından büyük bir potansiyel sunmaktadır. Hafiftirler ve yoğun yeşil çatılar için gerekli olan ağır yük taşıyan bir yapıya ihtiyaç duymazlar.

Rüzgar

Çatı üzerindeki rüzgar kuvvetleri tüm çatı yapıları ile ilgili olarakdikkate alınmalıdır. Sedum hasırlar sadece sıcak mevsimde serilebilir. Yeşil çatı katlarının ağırlığı düşük olduğu için membran rüzgar yüklerine dayanacak şekilde hesaplanmalıdır ve mekanik olarak sabitlenmelidir.

Yangın

Membran, sedum hasırlar takılana kadar veya sedum hasırların yangına dayanıklı olmadığı durumda, yangın güvenlik gereksinimlerini kaplama olmadan karşılamalıdır.

Membranımız kendiliğinden sönebilir ve EN 13501-5’e göre sınıfandırılır. Daha büyük çatılar yangın bariyeri gerektirir. Parapetlerde ve penetrasyonlarda, büyüme ortamı, yangının yayılmasını önlemek için beton bloklar, çakıllar vb. şeklindeki engeller ile ayrılmalıdır.

Kök direnci

Protan SE Titanium+ Membranı FLL testine göre kök dirençlidir ve kök bariyerleri gibi ekstra koruma gerektirmez.

Çevre için Faydalı

Sistem bileşiminde bitki kullanılması, binanın yazın daha serin ve kışın daha iyi yalıtılmış olması demektir. Enerji tüketimi azaltılabilir ve yeşil çatılar, havadan toz ve parçacıkları yakalarken şehirlerdeki sese karşı gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Çatıdaki bitkiler de sera etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Prensipte yeşil çatılar, herhangi bir çatı eğiminde kullanılabilir, ancak esas olarak 30 dereceye kadar olan eğimler için önerilir.

Çatı bahçeleri, daha çok rekreasyon alanımız olduğu ve kentlerde daha iyi alan kullandığımız anlamına gelir ve kuşlar, böcekler ve hayvanlar için yeni yaşam alanlarıdır. Su tutma özelliği, yoğun yağışlar sırasında yoğun yerleşim yerlerinde drenaj sistemindeki yükü hafifletir

2018 © Copyright AR4 ENERJİ İNŞAAT A.Ş.